Yeşilköy’den

XIX. yüzyıl başlarına kadar bir balıkçı köyü özelliklerini taşıyan Yeşilköy, yüzyıl ortalarından itibaren gerek deniz, gerekse tren yolunun buradan geçmesi ile önem kazanmış ve İstanbul’un gelen sayfiyelerinden biri durumuna gelmiştir. Son 20 yıl içinde ise hızlı bir yapılaşma sonunda belli başlı yerleşim merkezlerinden biri olmuştur.

Yeşilköy, 1924 yılına kadar Ayastefanos(San Stefona) adını taşımıştır. Eski adını bir Hristiyan azizinden ve onun adına Yeşilköy’de yapılmış, ancak bugüne kadar gelememiş eski bir kiliseden almaktadır.

1924 yılında, uzun yıllar burada oturmuş ünlü yazarımız Halit ZiyaUşaklıgil’in teklifi üzerine Yeşilköy adını alan semtimizde eski eser olarak üç kilise ile bir cami ve bir de çeşme mevcut bulunmaktadır. Kiliselerden biri Ermeni (1829), biri Rum (1845) ve diğer Katolik kilisesidir (1876). Caminin yapılmasına II. Abdulhamid’in son senelerinde başlanmış ve SultanMehmed Reşad’ın tahta çıkışından bir müddet sonra tamamlanmıştır (1909). Rum ilkokulunun köşesindeki üstü namazgahlı çeşme ise Sultan Abdülmecit’in zamanında (1842) yapılmıştır. Onyedi beyitten ibaret bir kitabesi vardır.

Son ikiyüz yıllık tarihimiz içinde bir çok önemli olaya sahne olan Yeşilköy, 1930 yılında nahiye (bucak) olmuştur. Bir zamanlar müstakil belediye iken sonra İstanbul Belediyesi daha sonra da Bakırköy Belediyesi Hudutları içine alınmıştır.