Repertuar

[box title="Adıyaman" color="#000fff"]

Adıyaman oyunları ” halaylar” olarak nitelendirilir. En çok oynananlar ise Ağır halay,

Düz halay,Berde, Deriko, Üçayak,Ağır hava,Dik hava, Sep, Sevda,Tirgi, Lorke, Permezo,Tırpano,Galuç.
Halaylar kız ,erkek ellerin kenetlenmesi ile oynanır.Eşlik eden çalgılar davul ve zurnadır.
Kapalı alanlarda davul zurnaya eşlik eden kaval, bağlama,tef,keman,ut,kemane,ıklığı,darbuka,
çümbüş, leğen, saz,cura’yı sayabiliriz.
Galuç oyunu Adıyaman’nın Kahta ilçesinde Nemrut dağının eteklerinde oynanan çok yaygın bir oyundur.Galuç yörede yabani ot anlamındadır.Bu oyunda yabani ot galuç’un oraklarla biçilip atılması daha sonra yine erkekler tarafından buğdayların sararan saplarının yine oraklarla biçilmesi kızların buğdayı elekten geçirmeleri ve alınan bol üründen sonra Allah’a şükürleri yansıtır.
[/box]

[box title="Kılıç Kalkan" color="#000fff"]Kılıç Kalkan oyunu yalnız erkeklere mahsus bir oyun olup oyun için gerekli müzik ,kılıçların
kalkanlara vurmasıyla sağlanır.Kılıç Kalkan tarihsel belgelere dayalı Türk düşünce ve niteliklerini yansıtıcı bir oyundur.Oyun eskiden Bursa medreselerinde öğrencilere öğretilirmiş localarında katıldığı törenlerde bütün esnaf tarafından oynanırmış
Kılıç Kalkan oyunu Peşrev,Yemin töreni,Cenk ve Barış sözleşmesini yani antlaşma devresi denilen bölümlerden oluşur.Oyunun sonunda toplu savaş bırakılması açıklanır ve savaş dönüşü sevinci ile oyun sona erer.

film için tıkla

 

[spacer size="5"]

[/box]

[box title="Karadeniz Kız" color="#000fff"]Karadeniz yalı boyu ve iç bölgelerde Horon adı verilen oyunlar oynanmaktadır.Süit halinde oynanan horanlar ( horon kurma,yukarı havası,atlama,Kozak gel,Sıksara,Çiftayak,Sallama,Hemşin sallaması,Tonya sallaması,Akçaabat Sallaması) kısımlarından oluşur.

Horon”larda topluluk espirisi hakimdir.Yayla şenliklerinde kalabalık gruplar sıra sıra horon oynarlar.

Horon oyunlarında atik ve çabuk figürleri güzel bir sezişle hamsi balığının çırpınışlarına ve titreyişlerine benzetilmiştir.Suyun ateş üstünde pirelenmesi ve kaynaşması şeklinde de tefsir edenler vardır.

Horonların asıl çalgısı davul – zurnadır.Bunun yanında sipsi,tulum mey denilen çalgılarda kullanılmaktadır.Horonların çok eskiye dayanmayan ve bu gün en yaygın çalgısı olan Kemençenin doğuş yerinin orta asya olduğu bilinmektedir.
[/box]

[box title="Üsküp" color="#000fff"]Selanik”in 180 km kuzey batısında yer alan Üsküp 1. Kosova savaşından sonra Osmanlı topraklarına katılmıştır.Balkanların Türkleşmesi ve islamlaştırmak amacıyla Anadoludan Türk boyları buraya getirilip yerleştirilmişlerdir.Bu gelen Türk boyları kendi kültürleri yanında oyunlarını ve müziklerinide getirmişlerdir.Zamanla Balkan oyunlarının tesiri ile grubumuzunda oynadığı birbirinden güzel oyunlar ortaya çıkmıştır.Bu oyunlar Hora,Sirto,Karşılama türlerindendir.

Türkiyede herkesin !çoban’ oyunu adıyla oynadıkları oyunun orjinal ismi !şapsko’ dur.Şapskonun kelime anlamı çoban değil ‘rençber’ dir.oyundada ekin ekilmesi biçilmesi gibi figürlerin ağır basması bu ikinciyi doğrulamaktadır.
[/box]

[box title="Bahar Dansı" color="#000fff"]Anadolu ve orta asya Türklerinde Nevruz’un çok önemi vardır. 21 Mart sultan Nevruz baharın başlangıcının müjdeliyecisidir. Nevruz’da çok çeşitli oyunlar oynanır.Azeri kökenli bu oyunda baharın canlanışını çiçeklerin açması, oynayan kızlar tarafından canlandırılır.

Ayrıca bahar çiçeklerinin koparılıp sepete konmasını anlatan figürler oyuna güzellik katar.

Bahar dansı gösteri filmi
[spacer size="3"]
[/box]

[box title="Bitlis" color="#000fff"]Bitlis yöresinde halk oyunlarının çok çeşitli ve özgün örneklerine rastlanmaktadır..Oyunlar genelde halay biçimindedir.Halay Bitlis’te ”Berit” adını alır. Garzane,Sepe,Değirmenci,Meyroki, papori,Ağır kuvenk halay türü oyunlardır.Sıralarda bağlantılar,çeşitli biçimlerde olur.Değirmenci,Meyroki,Temurağa’da oyunculr birbirlerini parmaklarından tutar,Garzane ve Sepede eller kenetlenir.Papori’de eller omuzlardan tutularak oynanır.

Yöre oyunlarında rastlanan bir özellikte değişik biçimlerdeki el vuruşmalarıdır.Mutki Harkuştasında çiftler el vuruşurlar.Meryem Harkuştasında ise ters yönden gelen çiftler birbirlerini bir boy geçtikten sonra dönüp ellerini vuruştururlar.

Yöre ekiplerinin giydikleri elbiselere şal – şepik denir. Bu şal şepiklerin kumaşı tiftik keçisinin yününden el tezgahlarında özel dokunarak dikilir.Oyunlara eşlik eden çalgılar genelde davul ve zurnadır.
[/box]

[box title="Kırklareli" color="#000fff"]Yöre oyunlarına hora-sirto ve karşılama denir.Kırklareli oyunlarının kendine özgü nitelikleri vardır.Tüm oyunlar ağır başlar gittikçe hızlanarak biter.Gurubumuzun oynadığı Ali Paşa ve Eski kasap bunların en güzel örnekleridir.Oyunlara genelde çift davul çift zurna eşlik eder.Birinci zurna melodiyi çalarken diğeri dem tutar.Sözlü oyunlarda ikinci zurnada ezgiye katılır.Gurubumuz diğer yöre oyunlarımızda olduğu gibi burada da sahne düzenlemesi yaptığından davul zurna yanında klarnet,bağlama ve akordion da kullanmaktadır.

Yörenin en yaygın oyunları şunlardır,Kabadayı,Ahmet bey,Ali Paşa,İzzet Hoca,Arzu ile Kamber,Davullar çalar kırk haydut oynar,Eski Kasap,Sirto,Sülümanağa,Zigoş,Hanım Ayşe,Domuzu bataktan çıkarma,Kanbana,Karşılama.

Yukarda sıralanan oyunların bazıları şahıs ismi taşımaktadır.Bu yöre de o oyunu en güzel icra eden kişilerin adlarıdır.

Eski Kasap erkeklerce oynanan sözsüz çok canlı bir oyundur.Birbirinin omuzlarından tutan oyuncular davul-zurna eşliğinde oyuna ağır bir şekilde girerler İki kez yapılan çift makas figüründen sonra oyun hızlanır.En hızlı yerinde davulun üç vuruşu ile üç duruş yapılır.Düz sırada oyun biter.

Sülemanağa Kızlı erkekli karşılama biçiminde oynanır.Sağa sola gidişlerde mendiller gerilir. Karşılıklı gelme gitmelerde mendiller sallanır.
[/box]

[box title="Artvin" color="#000fff"]Artvin ve çevresi halk oyunları bakımından oldukça canlı bir görünümündedir.Erzurum,Kafkasya ve Gürcistan ile komşuluğu bu üç yerden etkiler alınarak özgün bir birleşimin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Yöre halk oyunları geleneksel toplumlarda olduğu gibi günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır.Günümüzdede özellikle kırsal alanlarda düğün,bayram gibi toplumsal törenler ya da harman şenliklerinde ” Meci” denilen ortak işlerde kız – erkek türküler eşliğinde horon,bar ve yallı oynarlar.
Oyunlarına eşlik eden halk çalgılarının başında tulum gelir.Bunun yanında davul,zurna,akordion ve daha seyrek olarakta armonika,kaval,bağlama,klarnet,düdük gibi çalgılar kullanılır.
Yörenin simgesi niteliğini kazanmış ünlü ”Atabarı” 1936 ya dek ”Artvin Barı” adıyla anılır.1936 da İstanbul’da düzenlenen Balkan Festivali’nde Atatürk’ün önünde oynandığı sırada Atatürk’ünde çoşkuyla oyunculara katılması üzerine Artvin Barı ” ATA BARI” diye anılmaya başlanmıştır.
[/box]

[box title="Bolu Kız" color="#000fff"]Bolu gösteri filmi
[spacer size="3"]
[/box]