Karadeniz Kız

f11-25buyuk

Horon”larda topluluk espirisi hakimdir.Yayla şenliklerinde kalabalık gruplar sıra sıra horon oynarlar.

Horon oyunlarında atik ve çabuk figürleri güzel bir sezişle hamsi balığının çırpınışlarına ve titreyişlerine benzetilmiştir.Suyun ateş üstünde pirelenmesi ve kaynaşması şeklinde de tefsir edenler vardır.

Horonların asıl çalgısı davul – zurnadır.Bunun yanında sipsi,tulum mey denilen çalgılarda kullanılmaktadır.Horonların çok eskiye dayanmayan ve bu gün en yaygın çalgısı olan Kemençenin doğuş yerinin orta asya olduğu bilinmektedir.