Bitlis

ys24-buyuk

Bitlis yöresinde halk oyunlarının çok çeşitli ve özgün örneklerine rastlanmaktadır..Oyunlar genelde halay biçimindedir.Halay Bitlis’te ”Berit” adını alır. Garzane,Sepe,Değirmenci,Meyroki, papori,Ağır kuvenk halay türü oyunlardır.Sıralarda bağlantılar,çeşitli biçimlerde olur.Değirmenci,Meyroki,Temurağa’da oyunculr birbirlerini parmaklarından tutar,Garzane ve Sepede eller kenetlenir.Papori’de eller omuzlardan tutularak oynanır.

Yöre oyunlarında rastlanan bir özellikte değişik biçimlerdeki el vuruşmalarıdır.Mutki Harkuştasında çiftler el vuruşurlar.Meryem Harkuştasında ise ters yönden gelen çiftler birbirlerini bir boy geçtikten sonra dönüp ellerini vuruştururlar.

Yöre ekiplerinin giydikleri elbiselere şal – şepik denir. Bu şal şepiklerin kumaşı tiftik keçisinin yününden el tezgahlarında özel dokunarak dikilir.Oyunlara eşlik eden çalgılar genelde davul ve zurnadır.